Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
Son Haberler 
Haber    27.02.2020 10:05 Haber No:26989
SERTİFİKA OCSP VEYA CRL KONTROLÜNE GÖRE GEÇERSİZ
Cevaplarda 'SERTİFİKA OCSP VEYA CRL KONTROLÜNE GÖRE GEÇERSİZ' HATASI ALINMAKTADIR.
Gümrük sistemi ile e-imza servis sağlayıcısı arasındaki bağlantı sorunundan dolayı bu hata mesajı gelmektedir. Kart firması ile görüşebilirsiniz.
 
Haberi Okudum
Evrim    27.02.2020 08:19 Haber No:24658
Müşteri Memnuniyet Anketi
Değerli Evrim kullanıcıları sizler için hazırladığımız müşteri memnuniyet anketine katılarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Katılımlarınız bizlere değer katacak ve alınan sonuçlara göre sizlere daha iyi hizmet verebilmek için geliştirmeler yapacağız. Katılımınız için teşekkürler.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Haber    27.02.2020 12:47 Haber No:27257
Ek tahakkuk ve ceza kararı gibi gümrük işlemleri
Ek tahakkuk ve ceza kararı gibi gümrük işlemlerine karşı yapılacak itiraz başvurusundan sonra açılacak vergi davalarında kamu alacaklarının tahsil işlemleri durur. VUK'da olduğu gibi açık düzenleme olmamakla birlikte, mahkemenin ret kararıyla kamu alacaklarının tahsili kabil hale geldiğinden bahisle şeklen kesinleşmenin olmaması (istinaf kanun yolunun açık olması) ödeme emri düzenlenerek cebri takip işlemlerinin başlatılmasına engel olmayabilir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Haber    27.02.2020 12:45 Haber No:27256
Ticarette rotalar STA ülkelerine doğru
Ticaret savaşlarının korumacı etkileri ekonomik birlikleri dahi çok etkilerken, ikili anlaşmaların önemi daha da artıyor. Tarife ve tarife dışı engelleri aşmak için serbest ticaret anlaşmalarına (STA) yönelen Türkiye, halen yürürlükte olan 20 STA ile dış ticaret hacmini genişletiyor.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Haber    27.02.2020 12:37 Haber No:27255
Dubai Gümrük işlemleri 5 yılda %44 artti
Dubai Gümrükleri'nin tamamladığı gümrük işlemlerinin sayısı, güçlü bir ulusal ekonomi ve Dubai'nin küresel bir ticaret merkezi olarak oynadığı önemli rolü yansıtarak 2015 yılında 8,9 milyondan beş yıl içinde (2015-2019) %44'e yükseldi ve 2019'in sonunda 8 milyondan 13 milyona çıktı.Ayrıca, Dünya Gümrük Örgütü tarafından dünya çapında takip edilmesi gereken bir model olarak lanse edilen Dubai Gümrüklerinin akıllı hizmetlerinin modernliğini ve sofistikeğini sergiliyor.
 
Haberi Okudum
Haber    27.02.2020 04:07 Haber No:27254
Bedelsiz İhracat Tebliğ Taslağı
Bedelsiz İhracata İlişkin 2008/12 sayılı Tebliğ" kapsamında ilgili Gümrük İdareleri ile İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından sonuçlandırıldığı, ancak uygulamada bürokrasinin azaltılarak başvuruların daha kısa sürede neticelendirilmesini teminen anılan Tebliğ'de düzenleme yapılması ihtiyacının ortaya çıktı.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Haber    27.02.2020 03:54 Haber No:27253
Fatura-Gümrüksüz Satış Mağazalar
Transit rejimi kapsamında gerçekleştirilen taşımalarda fatura ibraz edilmesi gerekmekte olup gümrüksüz satış mağazası olarak faaliyet gösteren firmaların farklı gümrük idareleri denetimi altında bulunan mağaza veya depolarına yapılacak transit rejimi kapsamındaki eşya sevkiyatlarında, eşyanın göndericisi ve alıcısının aynı olması ve eşyanın fiili bir satışa konu edilmemesi koşuluyla, eşyanın antrepo rejimine tabi tutulduğu antrepo beyannamesine ekli faturanın da kullanılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Haber    27.02.2020 03:31 Haber No:27252
Gıda ve Yem Şubesi Personelinin Bilgilendirilme
Gıda ve Yem Şubesi Personelinin Bilgilendirilmesi (Ispm 15)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Haber    27.02.2020 03:23 Haber No:27251
DAP, DPU ve DDP Teslim Şekilleri DIKKAT EDINIZ
***DUN YAYINLADIGIMIZ TEKRAR EKTE YER ALAN YAZIYA GORE :
CEZALIK durum OLMAMASI ICIN sözleşmede sigortanın kimin tarafından ödeneceği belirlenmeli,
SOZLESME (GENELDE YOK) yok ise FATURADA da sigorta ödenmiştir ibaresinin VEYA MAL BEDELI,NAVLUn VE SIGORTANIN ayrı yarı yazılan FATURANIN istenmesi cezai durum ile karşı karşıya KALINMAMASI ICIN COK ONEMLIDIR.****
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Haber    27.02.2020 03:19 Haber No:27250
Çin, ABD tarım ürünlerine yönelik ithalat
ABD Tarım Bakanlığı, Birinci Faz Ekonomi ve Ticaret Anlaşması kapsamında, kümes hayvanları, patates ve hayvan yemi gibi ürünlerin de aralarında olduğu ABD'nin tarımsal ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamalarının Çin tarafından kaldırılmaya başlandığını duyurdu.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum