Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Gumruk Haberleri 
Haber    02.07.2020 10:58 Haber No:28573  
Gümrük müşavirleri 111. yaşlarını kutluyor
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği'nin açıklamasına göre gümrük müşavirliği mesleği bu yıl 111. yılını kutluyor.Dış ticaretin en önemli aktörlerinden biri kabul edilen “Gümrük Müşavirleri” 111. yaşlarını kutluyorlar. Gümrük Müşavirliği Mesleği, 1909 Yılında yayınlanan Talimatname ile özel bir ruhsatla yapılabilmesine izin veriliyor.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Haber    02.07.2020 01:04 Haber No:28572  
Petrokimyasallar Reuters VERILERI
Petrokimyasallar 29 HAZİRAN 5TEMMUZ 2020 Reuters VERILERI
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Haber    02.07.2020 00:56 Haber No:28571  
Geri Verme-- Tercihli Menşe İspat Belgeleri
STA kapsamı tercihli menşe belgesi sonradan ibrazı geri vermede İGV kararnamesinde belirlenen miktarda (varsa) mahsup yapılması
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Haber    02.07.2020 00:56 Haber No:28570  
MEDOS-Islak İmza
AB dışındaki diğer serbest/tercihli ticaret anlaşması ortaklarımıza (Mısır, Bosna Hersek, Moldova, Malezya, Gürcistan, İran gibi) yönelik MEDOS sisteminde düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi bölümünün 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla ıslak imzalanmayacağı
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Haber    02.07.2020 00:56 Haber No:28569  
Antrepo İşlemlerinde YGM'nin Yetki ve Sorumlulukla
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’Antrepo işlemlerinde YGM’nin yetki ve sorumlulukları” konulu yazısı
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Haber    02.07.2020 00:56 Haber No:28568  
Avrupa Komisyonu, AB Çelik ithalati Kota Düzeni
Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği tarafından çelik ürünleri dışalımı ile ilgili alınan önlemleri gözden geçiren ikinci soruşturmanın sonucunu yayınladı. 1 Temmuz'dan (Bugün) itibaren yürürlüğe girecek olan kapsamlı paket, varolan zor piyasa koşullarında Avrupa çelik endüstrisini korumak için gerekli tüm yasal düzenlemeleri içermekte.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Haber    02.07.2020 00:55 Haber No:28567  
Avrupa Birliği Çelik Kotalarında Yeni Dönem
18 Temmuz 2018 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 2019/159/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile Avrupa Komisyonu tarafından bazı çelik ürünlerinin ithalatına karşı korunma önlemi alınmasına karar verilmiş; bu kapsamda bazı çelik ürün grupları için tarife kotaları açılmış; tarife kotasını aşan ithalatlarda ise %25 oranında ek vergi uygulanacağı bildirilmiştir. 2018 yılında başlatılarak 3 yıl yürürlükte kalması öngörülen korunma önlemi kapsamında, Türkiye de bazı ürün gruplarında global kotadan bazı ürün gruplarında ise ülke kotasından faydalanmakta olup, kotalar belirli periyotlarda yenilenmektedir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Haber    02.07.2020 00:55 Haber No:28566  
İran’da Covid-19 Sebebiyle Yürürlüğe Konan Sağlık
İran’da Covid-19 Sebebiyle Yürürlüğe Konan Sağlık Ürünleri İhracat Yasağı Kaldırıldı
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Haber    01.07.2020 10:48 Haber No:28565  
İTHAL ÜRÜN KAYITLARINDA VERİ DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ
2020/ÜTSG-3 İTHAL ÜRÜN KAYITLARINDA VERİ DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ
11.09.2017 tarihi itibariyle optik ürünlerde, 02.07.2018 tarihi itibariyle Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği kapsamındaki tıbbi cihazlarda ve 01.10.2018 tarihi itibariyle Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki sınıf III risk düzeyine sahip tıbbi cihazlarda tekil takip süreçleri başlatılmıştır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Haber    01.07.2020 10:41 Haber No:28564  
Destek Yönetim Sistemi (DYS) SURESI UZATILDI
Ticaret Bakanlığından alınan 29.06.2020 tarihli yazıda; Bakanlıklarınca yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/07/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçileceği bildirilmişti.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Sonraki Sayfa»