Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    02.05.2020 01:09 Haber No:27973  
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ
#İhracı #Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/9) ile #İhracı #Yasak ve #Ön #İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in geçici 1 inci maddesi ve ayni tebliğin ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinin 33 ila 40 ıncı sıraları #yürürlükten #kaldırılmıştır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    02.05.2020 01:07 Haber No:27972  
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebl
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/8) ile İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 35 ila 38 inci sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    01.05.2020 01:29 Haber No:27967  
Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Ha
Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2482)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    30.04.2020 00:48 Haber No:27955  
Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim
Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik **rijinal sertifika ya da belge yerine, ihracatçı ülkedeki kısıtlamalar nedeni ile mümkün olmaması halinde, üç ay içerisinde resmi otorite tarafından orijinal sertifika ya da belgenin renkli olarak taranmış nüshasının elektronik ortamda gönderilmesi halinde kontrole ilişkin diğer işlemler tesis edilir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    30.04.2020 00:46 Haber No:27954  
Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylan
Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/12)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    30.04.2020 00:45 Haber No:27953  
5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulaca
5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2020 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    30.04.2020 00:39 Haber No:27952  
Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına
Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ “31/5/2020” ibaresi “30/6/2020” şeklinde değiştirilmiştir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    28.04.2020 12:40 Haber No:27927  
!! Antrepo Teminat Oranları Hk. !!
Değerli Kullanıcılarımız,

GGM 40216608-157.01 sayılı yazısına istinaden 2423 ve 2424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarında geçen tarifelerde 30.09.2020 tarihine kadar Antrepo işlemlerinde %25 teminat uygulanacaktır. Evrim İthalat modülünde ki bilgilendirme için haberin devamını okuyunuz.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    25.04.2020 00:45 Haber No:27907  
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişikli
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    22.04.2020 15:18 Haber No:27885  
MEVZUAT GÜNCELLEMESİ
21.04 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İlave Vergilerde değişiklik kararlarına istinaden mevzuat dosyaları sisteme eklenmiş ve çalışma tamamlanmıştır. Sisteminizin güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir.
 
Haberi Okudum
 «Önceki Sayfa ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  Sonraki Sayfa»