Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    07.03.2020 00:03 Haber No:27343  
Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İt
Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/26)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    07.03.2020 00:02 Haber No:27342  
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutul
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/29)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    06.03.2020 00:03 Haber No:27333  
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’n
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/2)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    06.03.2020 00:02 Haber No:27332  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
Amerika Birleşik Devletleri menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11, 4804.11.90.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında dampinge karşı kesin önlemlerin askıya alınması uygulamasının 7/3/2020 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    06.03.2020 00:01 Haber No:27331  
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    06.03.2020 00:01 Haber No:27330  
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/3)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    04.03.2020 12:50 Haber No:27314  
Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan
Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
**Her türlü boş CD, DVD, USB, bellek gibi taşıyıcı materyal ile fikir ve sanat eserlerini çoğaltmaya yarayan teknik cihazların imalat veya ithalat bedelleri üzerinden yapılacak kesinti oranları
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    04.03.2020 11:47 Haber No:27313  
Koruyucu maske,tulum,önlük,gözlük,cerrahi maske
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4)

**Koruyucu maske, tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracatı ön izne bağlandı.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    03.03.2020 02:13 Haber No:27292  
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2182)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    03.03.2020 02:13 Haber No:27291  
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Ka
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020-32/57)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
 «Önceki Sayfa ...  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  Sonraki Sayfa»