Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    22.02.2019 04:28 Haber No:23882  
Kitap ve Süreli yayınların tesliminde KDV KALKTI
MADDE 7 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.),”
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    22.02.2019 04:24 Haber No:23881  
Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri
Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    07.02.2019 02:54 Haber No:22751  
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişk
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/2)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    07.02.2019 02:53 Haber No:22750  
Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Kara
Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 715)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    25.01.2019 01:55 Haber No:22653  
Özel Tüketim Vergisi (I) Standart Yakıt Depoları
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    23.01.2019 03:33 Haber No:22640  
Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemler
Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) Tebliğin amacı, serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    22.01.2019 11:18 Haber No:22629  
4804 ABD MENŞELİ DAMPİNG UYGULANMASI HK
2017/1 Tebliğe istinaden ABD Menşeli Kraftleyner Kağıtlara uygulanan damping, mahkeme kararının bozulmasıyla tekrar devreye alınmıştır. Sisteminizde güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    22.01.2019 03:30 Haber No:22626  
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’n
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/1)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    19.01.2019 02:12 Haber No:22611  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Te
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/8)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    19.01.2019 02:11 Haber No:22610  
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İli
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
 «Önceki Sayfa ...  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  Sonraki Sayfa»