Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    14.06.2019 09:51 Haber No:24834  
İLAVE VERGİ GÜNCELLEMESİ
14.06.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1144. Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda değişiklik yapılmıştır. Sisteminizde güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    14.06.2019 00:32 Haber No:24828  
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapı
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile 8528.72 alt pozisyonunda bulunan Televizyonlara uygulanan ilave gumruk vergisi(İGV) yürürlükten kaldırılmistir..
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    14.06.2019 00:31 Haber No:24827  
Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenm
Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1143)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    13.06.2019 01:35 Haber No:24811  
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 159)
**Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Zonguldak Gümrük Müdürlüğünün eklenmesi **
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    10.06.2019 09:59 Haber No:24783  
ÖTV GÜNCELLENDİ!
2018/11818 BKK uyarınca uygulanacak olan ÖTV Tutarları 4/6/2019 itibariyle geçerli olan oranlar güncellenmiştir. Sisteminizde güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    06.06.2019 00:34 Haber No:24767  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
Amerika Birleşik Devletleri menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11, 4804.11.90.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında, yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasının 9 ay süresince geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    25.05.2019 00:10 Haber No:24690  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
7607.11 GTP altında kayıtlı “kalınlığı 0,2 mm’yi geçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler” ve 7607.19 GTP altında kayıtlı “diğerleri”ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    25.05.2019 00:08 Haber No:24689  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
Mısır menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyayı ülkemize ihraç eden Bedaya Company for Stationery Manufacturing ve Gelcy Speciality Plastics (S.A.E.) firmalarının üretici niteliğini haiz oldukları ve halihazırda bahis konusu eşyanın ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemleri etkisiz kılmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    25.05.2019 00:07 Haber No:24688  
Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutu
Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    24.05.2019 01:37 Haber No:24681  
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
 «Önceki Sayfa ...  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  Sonraki Sayfa»