Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    19.12.2019 12:57 Haber No:26528  
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Karari
Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair 6648 sayılı Kararın 2 nci maddesinde yer alan tabloda Fuel oil tanımına karşılık gelen gtiplerde değişiklik yapılmış; 4 üncü maddesinde yer alan tablodaki bazyağ kısmına 2710.19.71.00.00 G.T.İ.P. numarası eklenmiştir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    11.12.2019 02:18 Haber No:26443  
Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair
Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    11.12.2019 02:18 Haber No:26442  
Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsam
Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    07.12.2019 04:33 Haber No:26422  
7194 Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda
7194 Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    03.12.2019 02:36 Haber No:26366  
Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin
Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat: 2019/7)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    28.11.2019 12:24 Haber No:26337  
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’n
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/8) ILE dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Ticaret Bakanlığı'na müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verileceği hüküm altına alınmıştır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    26.11.2019 08:38 Haber No:26312  
ÖTV GÜNCELLENDİ!
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 26/11/2019 tarihinden itibaren uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir. Sisteminizin güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir.
 
Haberi Okudum
Mevzuat    22.11.2019 12:23 Haber No:26276  
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
2018/4 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; 3921.12.00.00.00 gtip i altında sınıflandırılan Vinilklorür polimerlerinden plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler ve şeritlerin ithalatında uygulanmakta olan 2,5 ABD Doları/Kg/Brüt miktarındaki gözetim miktarı 3,5 ABD Doları/Kg/Brüt olarak yeniden belirlenmiştir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    22.11.2019 12:22 Haber No:26275  
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
8432.29.90.00.19 gtip i altında sınıflandırılan çapa makineleri ve 8701.10 gtip i altında sınıflandırılan tek akslı traktörlerin ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    22.11.2019 12:21 Haber No:26274  
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İliş
5402.31, 5402.32, 5402.51, 5402.61 ve 5402.45 gtip lerinde yer alan naylon veya diğer poliamidlerden iplik ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
 «Önceki Sayfa ...  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  Sonraki Sayfa»