Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    25.01.2020 09:54 Haber No:26927  
Türkiye ile İsviçre Arasında Tarım Ürünlerinde Tic
Türkiye ile İsviçre Arasında Tarım Ürünlerinde Ticaret Düzenlemelerinin Tadil Protokolü ve Türkiye ile İzlanda Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine Dair Anlaşmanın Tadil Enstrümanının 1 Aralık 2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2068)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    18.01.2020 09:25 Haber No:26857  
Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karış
Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 2)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    18.01.2020 09:23 Haber No:26856  
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkınd
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    16.01.2020 08:44 Haber No:26834  
ÖTV GÜNCELLENDİ!
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 16/1/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir. Sisteminizin güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir.
 
Haberi Okudum
Mevzuat    14.01.2020 10:36 Haber No:26805  
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    12.01.2020 19:34 Haber No:26778  
Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Y
Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararda Değişiklik
**Kalorifer Yakıtı ve Fuel Oil için GTİP listesine 2710.19.67.00.11 eklendi. Konuya ilişkin açıklamalar için tabloya dipnotlar eklendi.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    10.01.2020 00:50 Haber No:26763  
e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 515)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    09.01.2020 00:30 Haber No:26750  
Kayda Alınan Eşya Listesine 4007.00 GTP eklenmis
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

***Kayda Alınan Eşya Listesine 4007.00 GTP’si eklenmiştir.***15 inci gün yürürlüğe girer.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    07.01.2020 12:36 Haber No:26731  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
ÇHC menşeli tekrar doldurulamayan cep çakmakları, doldurulabilen cep çakmakları ve plastikten gaz hazneleri için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    07.01.2020 12:35 Haber No:26730  
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebl
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/1) **0703.10.19.00.11 gtipli kuru soğan ve 0701.90 gtipli taze veya soğutulmuş patates (tohumluk hariç) ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığının izni aranacaktır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
 «Önceki Sayfa ...  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  Sonraki Sayfa»