Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    24.05.2019 01:26 Haber No:24680  
İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulan
İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    24.05.2019 01:24 Haber No:24679  
2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürür
2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    23.05.2019 02:31 Haber No:24669  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9105.21.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “elektrikle çalışanlar (duvar saatleri)”dampinge karsi vergini aynen devamina..
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    18.05.2019 14:58 Haber No:24615  
Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)
Bu Tebliğin amacı, deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    12.05.2019 02:01 Haber No:24559  
e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İleti
Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    11.05.2019 02:15 Haber No:24555  
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/4)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    07.05.2019 12:22 Haber No:24511  
VERGİLER GÜNCELLENDİ !!
2019/15 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğe istinaden damping vergisi ve 2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 07.05.2019 tarihinden itibaren uygulanacak ÖTV oranları güncellenmiştir. Sisteminizde güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir.
 
Haberi Okudum
Mevzuat    07.05.2019 02:34 Haber No:24507  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/15) ile Yunanistan Menseli 54.07 GTP’si altında sınıflandırılan ve Ek 1’de GTİP’leri belirtilen “sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat” ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’lerinde sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” eşyalar icin DAMPING gelmistir..
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    07.05.2019 02:30 Haber No:24506  
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/1) İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3) soruşturma konusu çelik ürünlerinin ithalatında re’sen başlatılan soruşturmanın kapatilmasi
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    07.05.2019 11:35 Haber No:24496  
VERGİLER GÜNCELLENDİ !!
18 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla gelen geçici süreli önlem sonlanmış ve 04.05.2019 Tarihinde Resmi gazetede yayımlanan 2019/16 tebliğiyle ilgili güncellemeler yapılmıştır. Sisteminizde güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
 «Önceki Sayfa ...  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  Sonraki Sayfa»