Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    07.10.2020 02:08 Haber No:29445  
İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport
– Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3061)

–– İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3064)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    30.09.2020 10:18 Haber No:29374  
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Gümrük Yönetmeliği'nin teminat ile ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikle; antrepo işleticilerinin götürü teminat uygulamasından yararlanabileceği hükmü getirildi; Mülga 527 nci madde Antrepo işleticilerince yararlanılacak götürü teminat başlığı adı altında yeniden düzenlendi; Antrepo işleticilerince, antrepo rejiminde kullanılmak üzere götürü teminat verilebilecek; Götürü teminat verilen antrepoya konulan eşya için başka bir teminat aranmayacak; Birden fazla antreposu bulunan antrepo işleticilerince, birden fazla antrepoyu kapsayacak şekilde yaygın götürü teminat verilebilecek; Yaygın götürü teminat verilen antrepolara konulan eşya için başka bir teminat aranmayacak
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    25.09.2020 05:15 Haber No:29338  
Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Ekleri
20/5/1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4/12/2019 Tarihli ve 1/2019 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3014)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    24.09.2020 04:34 Haber No:29326  
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik
**7 ayrı İthalat Rejimi Kararı ile 4 bin 720 ürüne ilave gümrük vergisi getirilmişti. Bu ürünlerden 2 bin 969 tanesinin süresi 30 Eylül itibarıyla dolacaktiki İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2955)sure 31/12/2020 uzatilmistir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    23.09.2020 11:13 Haber No:29315  
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/16)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    23.09.2020 11:11 Haber No:29314  
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Des
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    18.09.2020 04:20 Haber No:29270  
Kimsayal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimya
Kimsayal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/15)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    12.09.2020 01:46 Haber No:29214  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/21) ile 3920.62.19.00.00, 3920.69.00.00.00 ve 3921.90.10.00.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan Hindistan menşeli “polietilen tereftalat (PET) filmler”e yönelik yürürlükte bulunan sübvansiyona karşı telafi edici vergi şeklinde kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    09.09.2020 00:50 Haber No:29175  
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 29
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2942)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    06.09.2020 03:03 Haber No:29132  
Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın
Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması Çerçevesinde Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
 «Önceki Sayfa 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Sonraki Sayfa»