Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    01.01.2019 06:30 Haber No:22471  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/4) ile Çin menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonlarında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ürününe yönelik yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    01.01.2019 06:24 Haber No:22469  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/2) ile Çin, Endonezya, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli 55.08, 55.09 ,55.10 ve 55.11 GTP lu “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” e yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı NGGS açılması
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    01.01.2019 06:18 Haber No:22467  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/40) ile İran İslam Cumhuriyeti menşeli 3903.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “diğerleri” tanımlı polistiren ithalatına CIF %11.3 oraninda damping vergisi getirilmistir..
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    01.01.2019 06:15 Haber No:22466  
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar (Yürürlük.15.02.2019)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    01.01.2019 06:13 Haber No:22465  
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için kaplar için Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Yürürlük 30 gün sonra)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    01.01.2019 06:12 Haber No:22464  
ihracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış
ihracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/9)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    30.12.2018 19:07 Haber No:22453  
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 GTP’lerde yer alan Naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatında bir korunma önlemi soruşturması açılmasına ilişkin Tebliğ, 30/12/2018 tarihli ve 30641 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    30.12.2018 18:59 Haber No:22451  
Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri
Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri, 30/12/2018 tarihli ve 30641 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmıştır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    29.12.2018 03:21 Haber No:22449  
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Ta
2019 YILI İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 516)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    29.12.2018 03:16 Haber No:22448  
2019 YILI TEBLİĞLERI
Yurt İçi fuar,Harp Silahları,Radyoaktif Maddeler,Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların,Haritalar.Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine.Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin ve digerleri
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
 «Önceki Sayfa ...  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Sonraki Sayfa»