Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    21.11.2019 12:59 Haber No:26262  
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
8427 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabalarının ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar
** Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    21.11.2019 10:16 Haber No:26261  
KORUNMA ÖNLEMİ HK.!!
22.10.2019/ 30926 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin 1676 sayılı CB Kararı ile 22.11.2019 tarihinde devreye giren EMY uygulamasıyla ilgili olarak;
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    16.11.2019 01:25 Haber No:26215  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile Malezya menşeli 4007.00 GTP’si altında sınıflandırılan “Vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler” ürününe yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    11.11.2019 03:21 Haber No:26167  
İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine
İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1770)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    09.11.2019 01:22 Haber No:26161  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
Güney Kore menşeli 3812.20.90.00.00 GTİPli “diğerleri (Yalnız dioktil tereftalat içerenler)” tanımlı eşyanın ithalatına dampinge karşı önlemin yürürlüğe konulması
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    08.11.2019 03:18 Haber No:26150  
Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yöneli
Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/29)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    08.11.2019 03:17 Haber No:26149  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
Çin ve Vietnam menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 GTİPleri altında yer alan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)ürününe yönelik NGSS açılması
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    08.11.2019 03:17 Haber No:26148  
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değ
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28)
#Özel fatura onaylamaya #yetkili #gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel fatura onaylanmış sayılır.”
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    07.11.2019 05:46 Haber No:26144  
7190 Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
7190 Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    06.11.2019 05:03 Haber No:26129  
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 161) ILE Pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Kayseri Gümrük üdürlüğünün eklenmesi
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
 «Önceki Sayfa ...  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Sonraki Sayfa»