Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    04.05.2019 14:49 Haber No:24485  
Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerin
Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik 5/12/2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1031)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    04.05.2019 00:11 Haber No:24484  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı menteşeler, çekmece rayları ve benzeri eşyanın ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    02.05.2019 01:45 Haber No:24466  
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 53.Madde yer alan İstisnai kıymetle beyanin yapilmasi maddesine:“d) Deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG),” eklenmistir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    01.05.2019 12:24 Haber No:24465  
CEP TELEFONUNDA ARTAN ORANLI ÖTV
Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1013) ile cep telefonlarından alınan ÖTV’de değişikliğe gidildi. Tüm telefonlarda %25 olan ÖTV oranı, vergi matrahı 640 TL ile 1500 TL arasında olanlarda %40'a, matrahı 1500 TL’yi aşanlarda %50’ye çıkartıldı.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    27.04.2019 15:00 Haber No:24439  
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Tohumluk olmayan ayçiçeği tohumunun çerezlik olmayanlarının ithalatında 450 ABD Doları/ton olarak uygulanmakta olan gözetim miktarı 2009/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğe eklenen dipnotla 1 Şubat-1Temmuz tarihleri arasındaki dönemde 380 ABD Doları/ton olarak uygulanır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    24.04.2019 00:03 Haber No:24409  
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkınd
Bu Yönetmeliğin amacı, kamuya açık karayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine ve bu faaliyetlerde yer alan; gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, tank-konteyner/portatif tank işletmecilerinin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücülerinin sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    20.04.2019 00:58 Haber No:24397  
10 Aralık 1991 Tarihli “EFTA Devletleri ile Türkiy
10 Aralık 1991 Tarihli “EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşma” ile Kurulan Ortak Komitenin 6 Nisan 2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1009)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    19.04.2019 04:13 Haber No:24389  
Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjan
Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1002)
**Impertex kumaş (GTİP 5903.10.90.90.00; 5903.2090.90.00; 5903.90.99.90.00) ithalatında İlave Gümrük Vergisinin (İGV) %0 olarak uygulanmasına ilişkin Karar,
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    18.04.2019 04:23 Haber No:24380  
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar(Karar Sayısı: 956)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    18.04.2019 04:18 Haber No:24379  
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/3)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
 «Önceki Sayfa ...  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Sonraki Sayfa»