Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    24.12.2019 08:59 Haber No:26566  
thalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Diğerleri” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatına korunma önlemi uzatma soruşturması (soruşturma) açılması
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    24.12.2019 08:59 Haber No:26565  
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Poliesterlerden” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatına korunma önlemi uzatma soruşturması (soruşturma) açılması
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    24.12.2019 08:52 Haber No:26564  
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Geçici 10 uncu ve 560
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Geçici 10 uncu ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Geçici 11 inci Maddeleri ile Getirilen Düzenlemelerden Yararlanmak İçin Öngörülmüş Olan Başvuru Sürelerinin 30/6/2020 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dâhil) Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1844)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    21.12.2019 09:41 Haber No:26544  
Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’
Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 7)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    19.12.2019 12:57 Haber No:26528  
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Karari
Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair 6648 sayılı Kararın 2 nci maddesinde yer alan tabloda Fuel oil tanımına karşılık gelen gtiplerde değişiklik yapılmış; 4 üncü maddesinde yer alan tablodaki bazyağ kısmına 2710.19.71.00.00 G.T.İ.P. numarası eklenmiştir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    11.12.2019 02:18 Haber No:26443  
Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair
Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    11.12.2019 02:18 Haber No:26442  
Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsam
Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    07.12.2019 04:33 Haber No:26422  
7194 Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda
7194 Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    03.12.2019 02:36 Haber No:26366  
Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin
Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat: 2019/7)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    28.11.2019 12:24 Haber No:26337  
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’n
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/8) ILE dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Ticaret Bakanlığı'na müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verileceği hüküm altına alınmıştır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
 «Önceki Sayfa ...  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  Sonraki Sayfa»