Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    16.09.2019 02:03 Haber No:25627  
Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretim
Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretiminde Kullanılan Propan Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 1542)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    11.09.2019 02:51 Haber No:25588  
Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticar
Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    11.09.2019 02:34 Haber No:25587  
Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Ter
Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    07.09.2019 20:36 Haber No:25563  
LPG ihtisas gümrüklerine Hopa Gümrük Müdürlüğü
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98) nin 3 üncü maddesini birinci fıkrasında bildirilen Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Hopa Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    03.09.2019 01:30 Haber No:25508  
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    03.09.2019 01:27 Haber No:25507  
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
3923.21.00.00.19,3923.29.10.00.19,3923.29.90.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.30 uncu gün yürürlüğe girer.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    03.09.2019 01:25 Haber No:25506  
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
8539.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) LED ampul eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulaması
*30 uncu gün yürürlüğe girer.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    31.08.2019 16:39 Haber No:25495  
Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde
Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 22. maddesine eklenen yeni bentle:.......ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunlu olan beşeri tıbbi ürünlerin üretim, ithalat, ihracat, satış, iade, imha ve geri çekme gibi işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirimin yapılmaması " halinde ilgili beşeri tıbbi ürüne ait ruhsat askıya alınacak.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    31.08.2019 02:27 Haber No:25489  
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Ka
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/55)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    28.08.2019 00:53 Haber No:25464  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süresi, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde karşısında belirtilen tarihte sona ermiştir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
 «Önceki Sayfa ...  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  Sonraki Sayfa»