Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    26.11.2019 08:38 Haber No:26312  
ÖTV GÜNCELLENDİ!
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 26/11/2019 tarihinden itibaren uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir. Sisteminizin güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir.
 
Haberi Okudum
Mevzuat    22.11.2019 12:23 Haber No:26276  
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
2018/4 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; 3921.12.00.00.00 gtip i altında sınıflandırılan Vinilklorür polimerlerinden plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler ve şeritlerin ithalatında uygulanmakta olan 2,5 ABD Doları/Kg/Brüt miktarındaki gözetim miktarı 3,5 ABD Doları/Kg/Brüt olarak yeniden belirlenmiştir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    22.11.2019 12:22 Haber No:26275  
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
8432.29.90.00.19 gtip i altında sınıflandırılan çapa makineleri ve 8701.10 gtip i altında sınıflandırılan tek akslı traktörlerin ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    22.11.2019 12:21 Haber No:26274  
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İliş
5402.31, 5402.32, 5402.51, 5402.61 ve 5402.45 gtip lerinde yer alan naylon veya diğer poliamidlerden iplik ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    21.11.2019 12:59 Haber No:26262  
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
8427 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabalarının ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar
** Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    21.11.2019 10:16 Haber No:26261  
KORUNMA ÖNLEMİ HK.!!
22.10.2019/ 30926 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin 1676 sayılı CB Kararı ile 22.11.2019 tarihinde devreye giren EMY uygulamasıyla ilgili olarak;
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    16.11.2019 01:25 Haber No:26215  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile Malezya menşeli 4007.00 GTP’si altında sınıflandırılan “Vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler” ürününe yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    11.11.2019 03:21 Haber No:26167  
İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine
İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1770)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    09.11.2019 01:22 Haber No:26161  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
Güney Kore menşeli 3812.20.90.00.00 GTİPli “diğerleri (Yalnız dioktil tereftalat içerenler)” tanımlı eşyanın ithalatına dampinge karşı önlemin yürürlüğe konulması
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    08.11.2019 03:18 Haber No:26150  
Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yöneli
Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/29)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
 «Önceki Sayfa ...  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  Sonraki Sayfa»