Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    08.11.2019 03:17 Haber No:26149  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
Çin ve Vietnam menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 GTİPleri altında yer alan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)ürününe yönelik NGSS açılması
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    08.11.2019 03:17 Haber No:26148  
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değ
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28)
#Özel fatura onaylamaya #yetkili #gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel fatura onaylanmış sayılır.”
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    07.11.2019 05:46 Haber No:26144  
7190 Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
7190 Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    06.11.2019 05:03 Haber No:26129  
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 161) ILE Pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Kayseri Gümrük üdürlüğünün eklenmesi
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    31.10.2019 12:37 Haber No:26073  
Katı yakıt ithalatına taahhütname düzenlemesi
2019/7 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliğinde yapılan değişiklikle; Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan katı yakıtların ithalatında numune için başvuruda bulunulurken, sanayiciler tarafından taahhütname verilmesi gerekmeyecek.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    24.10.2019 12:42 Haber No:26028  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
Güney Kore ve Makedonya menşeli/çıkışlı, 8302.10 GTP de tanımlı menteşeler, 8302.50.00.00.00 GTİP de tanımlı sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya ve 8302.42.00.00.00 GTİP de tanımlı diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç) için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    24.10.2019 12:40 Haber No:26027  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
Tayland menşeli 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 GTP’leri altında yer alan cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç) tanımlı eşya için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    22.10.2019 12:37 Haber No:26001  
Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanması
Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1675)
Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararda yer alan; 9603.21.00.00.00 şeklindeki gtip 9603.21.00.00.19 ve ...Diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil)... şeklindeki tanım ...Diğerleri... olacak şekilde değiştirilerek tablo yeniden düzenlendi.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    22.10.2019 12:36 Haber No:26000  
5402.31, 5402.32, 5402.45, 5402.51, 5402.61 gtiplu
Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1676)
5402.31, 5402.32, 5402.45, 5402.51, 5402.61 gtiplu naylon veya diğer poliamidlerden iplik ithalatında Ek Mali Yükümlülük
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    18.10.2019 02:15 Haber No:25955  
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1665) ile :5803,5804,5806,5807,5808,5809,5810,5811 Pozisyonlarında bulunan mensucatlar için İlave Gümrük Vergisi (İGV) uygulanması.
*Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
 «Önceki Sayfa ...  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  Sonraki Sayfa»