Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    09.03.2019 02:30 Haber No:24028  
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Te
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

**4015.19.00.00.11 GTİP nunda bulunan Ev işlerinde kullanılan eldivenler için GÖZETİM uygulaması kaldırılmıştır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    03.03.2019 01:49 Haber No:23960  
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Ka
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/53)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    28.02.2019 12:54 Haber No:23939  
GK Dökme gelen eşyada eksiklik fazlalık takibatı
7164 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile, Gümrük Kanunun 237 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “% 4’ü” ibaresi “%6’yı” şeklinde değiştirilmiştir. "4. Dökme gelen eşyada yüzde üçü aşmayacak şekilde eşya cinsi itibarıyla Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek oranlardaki eksiklik ve fazlalıklar için takibat yapılmaz. Doğalgaz ürünlerinde boru hatları ile taşınarak ithal edilenler hariç bu oran % 6’yı aşmayacak şekilde uygulanır."
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    28.02.2019 12:53 Haber No:23938  
Kuru Soğanın SIFIR gümrük vergisi oranı
0703.10.19.00.11 gtipli Kuru Soğanın SIFIR gümrük vergisi oranı 28.02.2019 tarihinden 31.03.2019 tarihine uzatıldı.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    28.02.2019 11:24 Haber No:23937  
796. Cumhurbaşkanı Kararı ÖTV!!
28.02.2019 Tarih ve 30700 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 796. Cumhurbaşkanı Kararı 3. Maddesine İstinaden Ötv oranları güncellenmiştir. Sisteminizde güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    26.02.2019 08:58 Haber No:23908  
KİTAPLARDA KDV ORANI HAKKINDA!!
3065 KDV Kanunun 13. Maddesinin değişen (n) bendine istinaden kitaplarda (poşetliler hariç olmak üzere) kdv oranı sıfırlanmıştır. Sistemde 4901,4902,4903 tarifelerinde eğer eşyanız tanımda geçenlerden ise, gelen seçim penceresinde oran sıfır girerek işlem yapabilirsiniz.İlerleyen günlerde bakanlık tarafından işlemle ilgili muafiyet yayınlanması beklenmektedir. Güncelleme almayı unutmayınız.
 
Haberi Okudum
Mevzuat    22.02.2019 04:28 Haber No:23882  
Kitap ve Süreli yayınların tesliminde KDV KALKTI
MADDE 7 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.),”
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    22.02.2019 04:24 Haber No:23881  
Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri
Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    07.02.2019 02:54 Haber No:22751  
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişk
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/2)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    07.02.2019 02:53 Haber No:22750  
Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Kara
Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 715)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
 «Önceki Sayfa ...  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  Sonraki Sayfa»