Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    18.07.2018 10:07 Haber No:19135  
2018/11818 BKK ÖTV Tutarları Güncellendi !!
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 18/7/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir. Sisteminizde güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir.
 
Haberi Okudum
Mevzuat    07.07.2018 08:09 Haber No:19055  
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Eski Tebliğe göre bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili GTİP’ten 200 KG veya daha az miktarda yapılan ithalat gözetim uygulamasından muaf tutulmuşken yeni Tebliğde bu muafiyet kaldırılmıştır

Gözetim tutarlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    07.07.2018 08:08 Haber No:19054  
Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dai
Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    07.07.2018 08:06 Haber No:19053  
Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Tica
Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    07.07.2018 08:02 Haber No:19052  
TEBLİĞLER Menşeli Bazı Tar Ürün İthalat Tarife Kon
17 Adet TEBLIG: Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    06.07.2018 12:10 Haber No:19049  
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu taşımacılığında ve/veya kombine taşımacılık alanında faaliyet gösterecek taşıma işleri organizatörlerinin hizmet esasları ve koşullarının belirlenmesi ile bu faaliyetlerde bulunanların, alıcıların, gönderenlerin hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini tespit etmek; taşıma türlerinin birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını temin etmek; etkin hizmet temini için gerekli olan düzeyde bir profesyonel eğitim ve denetim sistemi geliştirmek, taşıma işleri organizatörlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak faaliyet göstermelerini sağlamaktır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    27.06.2018 17:35 Haber No:18957  
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Hakkında Karar
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste değiştirilmiştir. (Yürürlük: 01.07.2018)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    26.06.2018 04:42 Haber No:18936  
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapı
2018/11996 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
1206.00.91.00.19- - - Diğerleri %27 den % 13 dusuruldu(gecici)
1206.00.99.00.19- - - Diğerleri %27 den % 13 dusuruldu(gecici)
1512.11.91.00.00- - - - Ayçiçeği tohumu yağı %36 den % 23 dusuruldu(gecici)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    26.06.2018 01:40 Haber No:18931  
ABD Menşeli Bazı Ürünlere Ek Mali Yükümlülük
2018/11973 Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    26.06.2018 01:38 Haber No:18930  
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik
2018/11802 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
**8504.40.88.90.00 GTİPte sınıflandırılan invertörlerin 87.fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmak kaydıyla ithalinde gümrük vergisi % 0,8 olarak uygulanacak. Eşyanın bu şekilde ithali nihai kullanıma ilişkin hükümlere tabi olacak.**
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
 «Önceki Sayfa ...  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  Sonraki Sayfa»