Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    01.01.2019 06:15 Haber No:22466  
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar (Yürürlük.15.02.2019)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    01.01.2019 06:13 Haber No:22465  
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için kaplar için Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Yürürlük 30 gün sonra)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    01.01.2019 06:12 Haber No:22464  
ihracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış
ihracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/9)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    30.12.2018 19:07 Haber No:22453  
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 GTP’lerde yer alan Naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatında bir korunma önlemi soruşturması açılmasına ilişkin Tebliğ, 30/12/2018 tarihli ve 30641 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    30.12.2018 18:59 Haber No:22451  
Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri
Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri, 30/12/2018 tarihli ve 30641 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmıştır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    29.12.2018 03:21 Haber No:22449  
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Ta
2019 YILI İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 516)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    29.12.2018 03:16 Haber No:22448  
2019 YILI TEBLİĞLERI
Yurt İçi fuar,Harp Silahları,Radyoaktif Maddeler,Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların,Haritalar.Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine.Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin ve digerleri
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    28.12.2018 06:33 Haber No:22442  
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İliş
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/9)*Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, 3806.10 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında açılan 40.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı ile 3815.90.10 veya 3815.90.90 GTP’li yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    28.12.2018 06:31 Haber No:22441  
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İliş
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/8)*Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    28.12.2018 06:33 Haber No:22440  
Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı
Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 518)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
 «Önceki Sayfa ...  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  Sonraki Sayfa»