Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    03.04.2020 01:48 Haber No:27645  
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İliş
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/4)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    02.04.2020 01:15 Haber No:27631  
Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İth
#Tıbbi Tanı #Kitlerinin #İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19) ile 3822.00 ve 3002.15 #gümrük #tarife pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyanın insanlar için kullanılanlarında; #Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya #Geçici #İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde; gümrük idarelerince, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda düzenleyeceği uygunluk yazısı aranır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    02.04.2020 01:10 Haber No:27630  
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    01.04.2020 00:51 Haber No:27612  
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    01.03.2020 00:50 Haber No:27611  
Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yöne
Bu Yönetmeliğin amacı, Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetiminin usul ve esaslarını belirlemektir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    26.03.2020 01:35 Haber No:27543  
Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran
Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301)
*Kolali gazoz ve sigarlarda OTV oranlari*
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    26.03.2020 01:27 Haber No:27542  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
Çin menşeli 8208.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı ürünün “yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    26.03.2020 01:25 Haber No:27541  
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Teb
9019.20.00.00.18 GTİPli Ventilatör,9018.90.84.00.19 GTlPli Ecmo,9019.20.00.00.18 GTİPli Oksijen Konsantratöril,9019.20, 90.26 GTİPli Flow sensör, 84.81,9019.20 GTİPli Ekspirasyon valfı,9027.10 GTlP’li Oksijen sensörü,9019.20 GTİPli Ventilatör devreleri,9018.90.60.00.00 GTİPli Hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi),90.18, 90.19 GTİP’li Entübasyon Tüpleri,9018.19.10.00.00 GTİP’li Yoğun Bakım Monitörleri İHRACATININ ÖN İZNE bağlanmistir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    25.03.2020 01:26 Haber No:27529  
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapı
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2286) 08.12.2016 tarihinden bu yana %20 oranında ilave gümrük vergisi uygulanan 6307.90.98.10.11 G.T.İ.P. yer alan bir kullanımlık maskeler hariç bırakılmış olup, bu eşyaların ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmayacaktır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    25.03.2020 01:16 Haber No:27528  
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapı
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2285) ile 9019.20.00.00.18 G.T.İ.P yer alan "Cihazlar" isimli eşyaya 07.12.2018 tarihinden beri uygulanmakta olan %13 İlave Gümrük Vergisi kaldırılmıştır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
 «Önceki Sayfa ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Sonraki Sayfa»