Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    10.08.2019 03:50 Haber No:25347  
Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İtha
Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/27)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    10.08.2019 03:48 Haber No:25345  
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Ge
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    09.08.2019 01:49 Haber No:25335  
İthalatta Gözetim Uygulanması KAYIT BELGE TEBLIGI
Bu Tebliğ; EK I’de gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) belirtilen ürünlerin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
Bu Tebliğ yayımını takip eden 45 inci gün yürürlüğe girer.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    09.08.2019 01:42 Haber No:25334  
Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi
Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararına Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    09.08.2019 01:41 Haber No:25333  
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gü
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    04.08.2019 17:18 Haber No:25284  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
Çin ve Tayland menşeli “yalnız, plastikten mamul emzik, biberon ve diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünleri”ne yönelik bir damping soruşturması açılmasına ilişkin Tebliğ (2019/22), 04 Ağustos 2019 tarih ve 30852 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    04.08.2019 17:17 Haber No:25283  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
Çin, Hindistan ve Malezya menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Diğerleri, poliesterlerden” ürününe yönelik bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ilişkin Tebliğ (2019/23), 04 Ağustos 2019 tarih ve 30852 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    04.08.2019 17:16 Haber No:25282  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
Çin, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli, 5402.33 GTP'de yer alan “poliesterlerden tekstüre iplikler”e yönelik bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ilişkin Tebliğ (2019/24), 04 Ağustos 2019 tarih ve 30852 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    04.08.2019 17:15 Haber No:25281  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
Çin menşeli muhtelif GTP’ler altında yer alan battaniyelere yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin nihai kararı yürürlüğe koyan Tebliğ (2019/25), 04 Ağustos 2019 tarih ve 30852 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    04.08.2019 17:09 Haber No:25280  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
Hindistan, Tayland ve Çin Tayvanı menşeli 5503.20.00.00.00 GTP'de kayıtlı “polyester elyaf” ürününe yönelik nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin kararı yürürlüğe koyan Tebliğ (2019/26), 04 Ağustos 2019 tarih ve 30852 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
 «Önceki Sayfa ...  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  Sonraki Sayfa»