Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    22.08.2019 03:19 Haber No:25416  
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1473)
*1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 gtplu çerezlik olmayan ayçiçeği tohumunun gümrük vergisi %27 ye yükseltildi
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    20.08.2019 00:55 Haber No:25386  
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Te
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 1 inci maddede belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, brüt 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi değildir.”
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    16.08.2019 12:00 Haber No:25370  
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Te
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 8204.20.00.00.00 gtip lu Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri de gözetim uygulaması kapsamına alınmıştır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    15.08.2019 02:35 Haber No:25351  
Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakk
Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1424)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    15.08.2019 02:34 Haber No:25350  
İstanbul Havalimanının Uluslararası Giriş-Çıkışlar
İstanbul Havalimanının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 1418)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    10.08.2019 03:50 Haber No:25347  
Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İtha
Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/27)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    10.08.2019 03:48 Haber No:25345  
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Ge
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    09.08.2019 01:49 Haber No:25335  
İthalatta Gözetim Uygulanması KAYIT BELGE TEBLIGI
Bu Tebliğ; EK I’de gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) belirtilen ürünlerin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
Bu Tebliğ yayımını takip eden 45 inci gün yürürlüğe girer.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    09.08.2019 01:42 Haber No:25334  
Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi
Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararına Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    09.08.2019 01:41 Haber No:25333  
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gü
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
 «Önceki Sayfa ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Sonraki Sayfa»