Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    12.01.2020 19:34 Haber No:26778  
Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Y
Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararda Değişiklik
**Kalorifer Yakıtı ve Fuel Oil için GTİP listesine 2710.19.67.00.11 eklendi. Konuya ilişkin açıklamalar için tabloya dipnotlar eklendi.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    10.01.2020 00:50 Haber No:26763  
e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 515)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    09.01.2020 00:30 Haber No:26750  
Kayda Alınan Eşya Listesine 4007.00 GTP eklenmis
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

***Kayda Alınan Eşya Listesine 4007.00 GTP’si eklenmiştir.***15 inci gün yürürlüğe girer.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    07.01.2020 12:36 Haber No:26731  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
ÇHC menşeli tekrar doldurulamayan cep çakmakları, doldurulabilen cep çakmakları ve plastikten gaz hazneleri için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    07.01.2020 12:35 Haber No:26730  
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebl
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/1) **0703.10.19.00.11 gtipli kuru soğan ve 0701.90 gtipli taze veya soğutulmuş patates (tohumluk hariç) ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığının izni aranacaktır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    07.01.2020 09:18 Haber No:26729  
ÖTV GÜNCELLENDİ!
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 7/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olan oranlar güncellenmiştir. Sisteminizde güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir.
 
Haberi Okudum
Mevzuat    04.01.2020 01:06 Haber No:26707  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
Malezya menşeli/çıkışlı 54.07 GTP altında muhtelif gümrük tarife istatistik pozisyonlarında kayıtlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatına ilişkin İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    04.01.2020 01:04 Haber No:26706  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Çin Tayvanı menşeli 5407 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    04.01.2020 01:02 Haber No:26705  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
Çin Halk Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 ve 4411.93.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “laminat parke” icin yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin devami..
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    04.01.2020 01:00 Haber No:26704  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7607.11 ve 7607.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “alüminyumdan mesnetsiz folyolar” icin yürürlükte olan dampinge karşı önlemin devami
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
 «Önceki Sayfa ...  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Sonraki Sayfa»