Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    08.03.2020 01:19 Haber No:27350  
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    08.03.2020 01:18 Haber No:27349  
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
2009/8’in 1 inci maddesinde yer alan tablodaki “Birim Gümrük Kıymet” ibaresi “CIF Kıymeti” olarak değiştirilmiştir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    08.03.2020 01:18 Haber No:27348  
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    08.03.2020 01:17 Haber No:27347  
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
2005/5’in 1 inci maddesinde yer alan “gümrük kıymetinin” ibaresi “CIF kıymetinin” olarak, aynı maddede yer alan tablodaki “Birim Gümrük Kıymeti” ibaresi “CIF Kıymeti” olarak değiştirilmiştir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    07.03.2020 00:03 Haber No:27343  
Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İt
Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/26)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    07.03.2020 00:02 Haber No:27342  
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutul
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/29)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    06.03.2020 00:03 Haber No:27333  
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’n
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/2)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    06.03.2020 00:02 Haber No:27332  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
Amerika Birleşik Devletleri menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11, 4804.11.90.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında dampinge karşı kesin önlemlerin askıya alınması uygulamasının 7/3/2020 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    06.03.2020 00:01 Haber No:27331  
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    06.03.2020 00:01 Haber No:27330  
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/3)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
 «Önceki Sayfa ...  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  Sonraki Sayfa»