Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    05.05.2020 04:28 Haber No:27998  
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapı
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2485)

**2424 KARARA GECICI MADDE EKLENMISTIR**
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    05.05.2020 04:22 Haber No:27997  
İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Ö
İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2486)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    05.05.2020 04:20 Haber No:27996  
ithalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
ihalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/2)

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    05.05.2020 04:14 Haber No:27995  
Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ü
Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    02.05.2020 01:09 Haber No:27973  
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ
#İhracı #Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/9) ile #İhracı #Yasak ve #Ön #İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in geçici 1 inci maddesi ve ayni tebliğin ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinin 33 ila 40 ıncı sıraları #yürürlükten #kaldırılmıştır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    02.05.2020 01:07 Haber No:27972  
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebl
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/8) ile İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 35 ila 38 inci sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    01.05.2020 01:29 Haber No:27967  
Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Ha
Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2482)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    30.04.2020 00:48 Haber No:27955  
Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim
Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik **rijinal sertifika ya da belge yerine, ihracatçı ülkedeki kısıtlamalar nedeni ile mümkün olmaması halinde, üç ay içerisinde resmi otorite tarafından orijinal sertifika ya da belgenin renkli olarak taranmış nüshasının elektronik ortamda gönderilmesi halinde kontrole ilişkin diğer işlemler tesis edilir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    30.04.2020 00:46 Haber No:27954  
Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylan
Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/12)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    30.04.2020 00:45 Haber No:27953  
5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulaca
5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2020 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
 «Önceki Sayfa ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Sonraki Sayfa»