Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    25.09.2020 05:15 Haber No:29338  
Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Ekleri
20/5/1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4/12/2019 Tarihli ve 1/2019 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3014)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    24.09.2020 04:34 Haber No:29326  
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik
**7 ayrı İthalat Rejimi Kararı ile 4 bin 720 ürüne ilave gümrük vergisi getirilmişti. Bu ürünlerden 2 bin 969 tanesinin süresi 30 Eylül itibarıyla dolacaktiki İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2955)sure 31/12/2020 uzatilmistir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    23.09.2020 11:13 Haber No:29315  
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/16)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    23.09.2020 11:11 Haber No:29314  
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Des
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    18.09.2020 04:20 Haber No:29270  
Kimsayal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimya
Kimsayal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/15)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    12.09.2020 01:46 Haber No:29214  
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/21) ile 3920.62.19.00.00, 3920.69.00.00.00 ve 3921.90.10.00.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan Hindistan menşeli “polietilen tereftalat (PET) filmler”e yönelik yürürlükte bulunan sübvansiyona karşı telafi edici vergi şeklinde kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    09.09.2020 00:50 Haber No:29175  
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 29
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2942)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    06.09.2020 03:03 Haber No:29132  
Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın
Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması Çerçevesinde Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    04.09.2020 12:01 Haber No:29125  
ÖTV GÜNCELLEMESİ !
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 4/9/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir. Sisteminizde güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    02.09.2020 19:34 Haber No:29098  
MEVZUAT GÜNCELLEMESİ
Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti ile yapılan ikili anlaşmaya istinaden anlaşma kodu ve vergi oranları güncellenmiştir. Sisteminizde güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Sonraki Sayfa»