Son Haber Gümrük Program Mevzuat Evrim Link
 
Mevzuat Haberleri 
Mevzuat    21.10.2020 08:43 Haber No:29574  
VERGİ GÜNCELLEMESİ
21.10.2020 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 3100 Sayılı Karara istinaden güncelleme yayınlanmıştır. Sisteminizin güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    20.10.2020 11:16 Haber No:29559  
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Gümrük Yönetmeliğinin Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçici16 maddesinde değişiklik.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    17.10.2020 01:05 Haber No:29533  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/22) ile Suudi Arabistan Krallığı menşeli 3901.10.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “alçak yoğunluk polietilen”e yönelik bir damping soruşturması açılması
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    17.10.2020 01:04 Haber No:29532  
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararla
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    17.10.2020 01:03 Haber No:29531  
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararla
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    16.10.2020 02:04 Haber No:29519  
Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ort
Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    14.10.2020 02:11 Haber No:29499  
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uyg
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    14.10.2020 02:09 Haber No:29498  
Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkı
Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3080)
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    13.10.2020 00:49 Haber No:29481  
İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İthal Şahadetnamesi ile ilgili Taahhütname’ yürürlükten kaldırılmıştır.

**Bu Yönetmelik yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.**
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
Mevzuat    13.10.2020 00:46 Haber No:29480  
Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belg
Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/20)

**Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.**
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Sonraki Sayfa»