Haber

Haber No: 29896

Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) için 2021 Yılı İhraç Kotası

   

28.11.2020 08:19:50

Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2021 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2020/38)... daha fazla
 Haberi Okudum!

Mevzuat

Haber No: 29883

ÖTV GÜNCELLEMESİ

   

27.11.2020 07:07:06

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/11/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir. Sisteminizin güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir... daha fazla
 Haberi Okudum!

Haber

Haber No: 29849

Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişi

   

25.11.2020 11:05:11

Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklikle; Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ...Canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine yalnızca Bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilir.... şeklindeki birinci fıkrasının yürürlük tarihi 20.09.2022 tarihine uzatılarak iki yıl daha ertelendi... daha fazla
 Haberi Okudum!

Haber

Haber No: 29848

MEVZUAT GÜNCELLEMESİ

   

25.11.2020 07:33:10

25.11.2020 / 31315 R.G yayınlanan 3202 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden güncelleme yayınlanmıştır. Sisteminizde güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir... daha fazla
 Haberi Okudum!

Haber

Haber No: 29785

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)

   

21.11.2020 01:45:08

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34)... daha fazla
 Haberi Okudum!

Haber

Haber No: 29784

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

   

21.11.2020 01:42:18

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik... daha fazla
 Haberi Okudum!

Haber

Haber No: 29728

ÖTV GÜNCELLEMESİ

   

17.11.2020 07:21:13

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 17/11/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları değişmiştir. Sisteminizin güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir... daha fazla
 Haberi Okudum!

Mevzuat

Haber No: 29680

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Dene

   

7.11.2020 01:29:43

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18) *** Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.**... daha fazla
 Haberi Okudum!

Mevzuat

Haber No: 29657

MEVZUAT GÜNCELLEMESİ

   

5.11.2020 08:21:45

05.11.2020/31295 R.G. yayınlanan 3182 sayılı CB Kararına istinaden sistemde gümrük vergileri ve dipnotlar güncellenmiştir. Sisteminizin güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir... daha fazla
 Haberi Okudum!

Mevzuat

Haber No: 29652

ÖTV GÜNCELLEMESİ !

   

4.11.2020 07:20:22

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 04/11/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir. Sisteminizde güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir... daha fazla
 Haberi Okudum!

1 2 3