mevzuat

Haber No: 32656

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair

   

3.8.2021 01:34:10

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik... Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 32655

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette

   

3.8.2021 01:32:51

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik... Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 32642

Bosna Hersek menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı

   

31.7.2021 19:41:18

Bosna Hersek menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır. Bosna Hersek menşeli bazı ürünlerin ithalinde uygulanacak tarife kontenjanlarının tahsisat, başvuru ve kullanım esasları... daha fazla
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 32631

7304 GTP altındaki demir ve çelikten dikişsiz çekme boruların ithalatı

   

30.7.2021 11:21:59

ÇHC menşeli 73.04 GTP altında yer alan demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borular ürününe yönelik olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır... Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 32630

Duvar Kâğıdı ve Duvar Kaplamaları ithalatında EMY

   

30.7.2021 11:21:01

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6) ile 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 yer alan Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları ithalatında 4247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, ek mali y... daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 32617

Gürcistan, PAAMK Sistemi Tercihli Menşe Kurallarına kapsamına alınmıştır.

   

29.7.2021 11:27:11

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde ... daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 32601

4458 Gümrük Kanununun Geri Verme Hükümlerinde Değişiklik

   

28.7.2021 10:50:59

MADDE 13 – 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci paragrafına “kasten yaptığı bir tahrifat” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin y... daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 32600

Yetkili Gümrük İdareleri Tebliğinde Değişiklik

   

28.7.2021 10:49:39

Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin Ek-1 Veteriner kontrolüne tabi ürünlerin işlemlerini y... daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 32585

ÖTV GÜNCELLENDİ

   

27.7.2021 09:17:36

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/7/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir. Sisteminizin güncel ola... daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 32529

MEVZUAT GÜNCELLEMELERİ

   

16.7.2021 10:26:43

15.07.2021/31542 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ÖTV ve Anti-Damping vergileriyle ilgili tebliğlere istinaden oranlar güncellenmiştir. Sisteminizin güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir. Mevzuat dosyalarına ilişkin güncelleme... daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

1 2 3