Fonksiyon Parametreler Örnek Kullanım Parametre Özellikleri
Habers
 • page : int, Getirilecek Sayfa
 • size : int, Bir Sayfadaki Haber Sayısı
/Rest/Habers?page=2&size=10
 • page: 1,2,3,...
 • size: 1,2,...,10,20,...
 • Response: json
Category
 • page : int, Getirilecek Sayfa
 • size : int, Bir Sayfadaki Haber Sayısı
 • category : string, Haber Kategorisi (Konu)
/Rest/Category?page=2&size=10&category=gumruk
 • page: 1,2,3,...
 • size: 1,2,...,10,20,...
 • category: gumruk, program, mevzuat, evrim
 • Response: json
Programs
 • page : int, Getirilecek Sayfa
 • size : int, Bir Sayfadaki Haber Sayısı
 • program : string, Praogram Adı
/Rest/Programs?page=2&size=10&program=ithalat
 • page: 1,2,3,...
 • size: 1,2,...,10,20,...
 • program: ithalat, ihracat, onmuhasebe, antrepo, hava, ozetbeyan, denizkara, ygm, arsiv, depo, dts, ncts, gmuhasebe, serbestbolge
 • Response: json
Search
 • page : int, Getirilecek Sayfa
 • size : int, Bir Sayfadaki Haber Sayısı
 • search : string, Aranılacak kelime, kelime grubu ya da haber id
 • category : string, Arama yapılacak kategori
/Rest/Search?page=2&size=10&category=all&search=güncel
 • page: 1,2,3,...
 • size: 1,2,...,10,20,...
 • search: güncel, ithalat, 12345, ...
 • category: all, son, gumruk, program, mevzuat, evrim, ithalat, ihracat, onmuhasebe, antrepo, hava, ozetbeyan, denizkara, ygm, arsiv, depo, dts, ncts, gmuhasebe, serbestbolge
 • Response: json
HaberDetay
 • id : int, Getirilecek Haber ID'si
/Rest/HaberDetay?id=28852
 • id: 1,2,3,...
 • Response: json
Links /Rest/Links
 • Response: json
SonHaberID /Rest/SonHaberID
 • Response: integer
SonHaberHtml
 • id : int, Getirilecek Son Haber ID'si
/Rest/SonHaber?id=29738
 • id: 1,2,3,...
 • Response: html
HaberDetayEki
 • id : int, Getirilecek HaberDetayEki'nin Haber ID'si
/Rest/HaberDetayEki?id=29738
 • id: 1,2,3,...
 • Response: string link
HaberList
 • bastar : string date, Haber listesi başlangıç tarihi
 • bittar : string date, Haber listesi bitiş tarihi
/Rest/HaberList?bastar=2024-01-13&bittar=2024-01-25
 • bastar : 2024-01-13
 • bittar : 2024-01-25
 • Response: base64 json
Son10Haber /Rest/Son10Haber
 • Response: base64 json