mevzuat

Haber No: 31773

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

   

12.5.2021 07:35:39

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/25) ile Malezya menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplikler ve iplerin ithalatında 2015/22 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlükte olan dampinge karş... daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 31772

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

   

12.5.2021 07:34:21

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/23) ile Güney Kore menşeli 9021.29.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan İmplantlar ürününe yönelik damping soruşturması açılmıştır... Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 31716

Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında

   

7.5.2021 00:23:26

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3946)... Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 31706

ÖTV GÜNCELLENDİ

   

6.5.2021 07:24:59

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 6/5/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir. Sisteminizde güncel olab... daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 31704

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

   

5.5.2021 23:15:28

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/24) ile Çin ve Vietnam menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19 ve 3926.90.97.90.18 gtip altında sınıflandırılan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benz... daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 31693

ÖTV GÜNCELLENDİ

   

5.5.2021 09:19:35

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 5/5/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir. Sisteminizde güncel olab... daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 31559

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik

   

24.4.2021 00:54:32

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik... Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 31545

VERGİ GÜNCELLEMELERİ

   

22.4.2021 08:53:20

22.04.202 /31462 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3867 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden İlave Gümrük Vergilerinde yapılan düzenlemeye ilişkin güncelleme yayınlanmıştır. Sisteminizin güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir... daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 31544

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanması

   

22.4.2021 01:05:08

#İthalatta #İlave #Gümrük #Vergisi Uygulanmasına İlişkin #Kararda #Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3867) 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına... daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 31543

Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik

   

22.4.2021 01:03:39

20/5/1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik 4/12/2018 Tarihli ve 2/2018 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının 1/1/2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkın... daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

1 2 3