mevzuat

Haber No: 32154

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

   

15.6.2021 23:36:27

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/30) ile Çin menşeli 7315.11.90.00.11 GTİP altında yer alan “transmisyon zincirleri”, 7315.11.90.00.19 GTİP altında yer alan “diğerleri”, 7315.12.00.00.11 GTİP altında yer alan “transmi... daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 32132

MEVZUAT GÜNCELLEMESİ

   

14.6.2021 12:45:18

13.06.2021/31350 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4087 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden vergi güncellemeleri yayınlanmıştır. Sisteminizin güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir... Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 32119

Ayçiçeği ithalatında vergi sıfırlandı

   

13.6.2021 03:06:32

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4087) kararla tohumluk ve çerezlik olmayan ayçiçeği ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.Ham ayçiçeği yağında ise Kosova hariç vergi yüzde 10 uygulanacak . Kosova’dan ithal... daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 32105

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/3)

   

11.6.2021 09:54:08

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/3) ile Sarımsak, çay, muz , badem , cevizler gibi ürünlerin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin 2020/3 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırı... daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 32102

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)

   

11.6.2021 09:49:00

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/1) ile Fasıl 3, 1604,1605 pozisyonlarında yer alan su ürünleri ithalatı kayda alınmak suretiyle gözetim uygulamasına tabidir... Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 32101

Filistin, PAAMK Sistemi Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel

   

11.6.2021 09:46:45

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik... Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 32100

Filistin, İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi kapsamından çıkarıldı

   

11.6.2021 09:44:55

İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik... Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 32084

ÖTV GÜNCELLENDİ

   

10.6.2021 08:21:23

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 10/6/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir. Sisteminizde güncel ola... daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 32071

Zirai Mücadele Alet ve Makineleri ithalati Hakkında Yönetmelik

   

9.6.2021 09:52:46

Bu Yönetmeliğin amacı, zirai mücadele kapsamında bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılan zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsatlandırılması, imalatı, ithalatı, piyasaya arzı ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir... Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 32070

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması vergi, vergi cezaları

   

9.6.2021 09:50:05

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması(vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri..)**7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi. 30/4/2021 tarihinden (bu... daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

1 2 3