Mevzuat

Haber No: 3472

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

   

5.2.2013 08:11:10

17/6/2006 tarihli ve 26201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/13)’in 1 inci maddesinde yer alan ‘‘madde adı belirtilen ürünlerin’’ ibaresi ‘‘tanımı belirtilen eşyanın’’ olarak, tablo ise ... daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

Mevzuat

Haber No: 3471

İthalatta Gözetim ve Korunma Önleme İliş Teb.

   

5.2.2013 08:08:53

16/1/2004 tarihli ve 25348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan tablo ekteki şekilde değiştirilmiştir... Detay Eki
 Haberi Okudum!

Mevzuat

Haber No: 3470

*Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/25 Teb*

   

5.2.2013 08:05:19

30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı ikinci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/21)’nin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir... daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

Mevzuat

Haber No: 3451

Elektrik Piyasası ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu

   

31.1.2013 08:19:16

20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun bazı maddeleri ile 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 5 maddesinin değiştirilmesi hk... Detay Eki
 Haberi Okudum!

Mevzuat

Haber No: 3450

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb

   

31.1.2013 08:15:21

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerden 2013 yılının ikinci yarısında süresi dolacak olanların ilanı... daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

Mevzuat

Haber No: 3449

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb

   

31.1.2013 08:12:33

Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde (TGTC) yapılan değişiklikler sonucunda damping ve sübvansiyona karşı önleme tabi bazı eşyanın sınıflandırmasında da değişiklikler meydana gelebilmektedir... Detay Eki
 Haberi Okudum!

Mevzuat

Haber No: 3431

Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresör Tebliği

   

29.1.2013 08:17:19

Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012 tarihli ve 2012/4109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, klimaların üretiminde kullanılan kompresörlerin it... daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

Mevzuat

Haber No: 3430

Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Tebliği

   

29.1.2013 08:13:35

Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012 tarihli ve 2012/4108 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Butil Akrilat ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru, d... daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

Mevzuat

Haber No: 3429

Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Tebliği

   

29.1.2013 08:07:09

Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012 tarihli ve 2012/4105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Akrilonitrilİthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Akrilonitril ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve ku... daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

Mevzuat

Haber No: 3419

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

   

28.1.2013 08:09:36

Bu Tebliğ, atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır... Detay Eki
 Haberi Okudum!

198 199 200 201 202