mevzuat

Haber No: 33974

Birleşik Krallık menşeli eşyalar ihtisas gümrüğü uygulamasında muafiyet

   

04.12.2021 03:17:23

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) tebligler ile AB menşeli eşyaya tanınan ihtisas gümrüğün den muafiyet uygulamasi vardi. 04 Aralık 2021 Tarihli ve 31679 Sayılı Resmî Gazete yayimlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) tebligler de yapi.. daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 33973

Pil ve akümülatör ithalinde ihtisas gümrüğü uygulamasında değişiklik

   

04.12.2021 02:27:47

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 177) ile Pil ve akümülatörlerin ithalinde ihtisas gümrüğü uygulamasında değişiklik yapıldı YAPILDI....Otomotiv sanayiinde faali.. daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 33972

Kozmetik İhtisas Gümrüğü uygulamasında değişiklik

   

04.12.2021 02:23:57

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 180) ile Kozmetik İhtisas Gümrüğü uygulamasında değişiklik YAPILDI......Birleşik Krallık menşeli eşya kozmetik ihtisas gümrüğü .. daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 33958

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4874)

   

03.12.2021 01:27:25

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4874).Ekli "Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 2 nci ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16 ncı ve.. daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 33840

Veteriner Kontrollerine Tabi Ürün İthalatında Kontrol Belgesi

   

20.11.2021 09:25:03

Veteriner Kontrollerine Tabi Ürün İthalatında Kontrol Belgesi ve İthalat Aşamalarında Sunulması Gereken Belgeler ile Bunlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2021/28)********Geçerlilik süresinin belirtilmediği Veteriner sağlık sertifikala.. daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 33839

İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatı

   

20.11.2021 09:21:25

İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4824) ile İran menşeli 70.04, 70.05 ve 70.06 GTP altında sınıflandırılan düz camın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde.. daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 33779

Dolu konteynerlerin tartılması ZORUNLU OLDU

   

14.11.2021 04:23:33

Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik ile:Denizyoluyla taşınmak üzere gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanması zorunludur... Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 33753

ÖTV GÜNCELLENDİ

   

11.11.2021 09:34:34

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 11/11/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir. Sisteminizin güncel ol.. daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 33704

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)

   

06.11.2021 02:16:26

Gümrük Yönetmeliğinin 238/A maddesinde düzenlenen izinli gönderici yetkisi başvurusunda aranacak koşullar, başvurunun yapılması, başvurunun incelenmesi, yetkinin verilmesi, askıya alınması, iptali, gümrük işlemleri ve diğer hususlara ilişkin uygulana.. daha fazla Detay Eki
 Haberi Okudum!

mevzuat

Haber No: 33703

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar

   

06.11.2021 02:09:34

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/63)... Detay Eki
 Haberi Okudum!

3 4 5 6 7